Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 2021.Травень.12, 17:56

Опорний заклад Скороходівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нормативно-правове забезпечення

Закон України про освіту, від 05.09.2017  

Закон  про повну загальну світу, від 16.01. 2020       

Нормативно – правове регулювання освітнього процесу

 1. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);
 2.   Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684;
 3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517;
 4. наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2008 року № 371 (далі - наказ № 371);
 5.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304 (далі - наказ № 329);
 6.  Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України ЗО квітня 2013 року за № 703/23235 (далі - наказ № 466);
 7.  наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1222);
 8.  Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (далі — наказ № 762);
 9.  Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (далі - наказ № 8);
 10.  наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 268);
 11. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - наказ № 367); Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освітидо наступного класу Лист МОН № 1/9-471 від 22.07.19 року
 12. наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» (далі - наказ № 405);
 13.  наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 406);
 14.  наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (далі - наказ № 407);
 15.  наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 408);
 16.  Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924 (далі - наказ № 924);
 17.  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1279/32731;
 18.  Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2018 року № 1232/2067, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1391/32843 (далі - наказ № 1232/2067);
 19.  Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі - наказ № 1369);
 20.  наказ Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2018 року № 1461 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1461)

КОНВЕНЦІЯ про права дитини

Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

 Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про попередження насильства в сім'ї

Цей Закон    визначає    правові   і   організаційні   основи попередження насильства  в  сім'ї,  органи  та  установи,  на  які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14

 

Н А К А З

  Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0099-04                      

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону дитинства

Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

забезпечення найкращих інтересів дитини - дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Освітні програми

опорного  закладу  «Скороходівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» загальної середньої освіти  І  - ІІІІ ступеня 

1 –11  класи  2019-2020 н.р.( 1 -2 КЛАСИ,3 -4 кЛАСИ; 5-11 КЛАСИ)

1-11 КЛАСИ 2020-21Н.Р.( 1-3 КЛАСИ; 4 КЛАСИ, 5-9 КЛАСИ; 10 - 11 КЛАСИ)

Освітня програма опорного закладу «Скороходівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» загальної середньої освіти  5-9 класів  2020- 21Р.

Освітня програма опорного закладу «Скороходівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» загальної середньої освіти  10-11 класів; 2020-21Р.

 

Освітня програма опорного закладу «Скороходівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» загальної середньої освіти І ступеня 1 – 2 класи та 3-4 клас  2019-20р.

Освітня програма опорного закладу «Скороходівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» загальної середньої освіти  5-11 класів  2019 -20р.

 

Навчальні програми для початкової школи

 1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи(ОНОВЛЕНО)
 2. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)
 3. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 4. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (ОНОВЛЕНО)
 5. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 6. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3 - 4 класи (ОНОВЛЕНО)
 7. Основи Здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 8. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 9. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 10. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 11. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)
 12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (ОНОВЛЕНО)
 13. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (ОНОВЛЕНО)           
Джерело інформації: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 5-9 КЛАСІВ, 2017 РІК - рік оновлення   

  https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Українська мова                        Українська література                        Історія               Математика            Фізика       Хімія       Біологія

Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали       інформатику у 2-4 класах           Інформатика для учнів 5-9 класів        Іноземні мови

Географія                              Зарубіжна література                                   Мистецтво             Трудове навчання

Природознавство                    Основи здоров'я                                           Фізична культура        Правознавство

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 10-11 КЛАСІВ   чинні з 1 вересня 2018 року

Українська мова Рівень стандарту                 Українська мова Профільний рівень    Українська література Рівень стандарту           Громадянська освіта (інтегрований курс)

Зарубіжна література Рівень стандарту        Захист Вітчизни Рівень стандарту        Іноземні мови                                                       Інформатика Рівень стандарту

Математика Профільний рівень                    Математика Рівень стандарту              Мистецтво Рівень стандарту                               Технології Рівень стандарту

Фізична культура Рівень стандарту                Хімія Рівень стандарту                       Фізика 10-11 (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.)                                    Біологія і екологія 10-11 Рівень стандарту

Біологія і екологія 10-11 Профільний рівень     Географія 10-11 класи (Рівень стандарт                   Географія 10-11 класи (Профільний рівень)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

Корисні посилання
Block title
Електронні підручники
Форма входу
Пошук
"Гаряча" лінія
...
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Правова допомога
Оперуповноважений КМСД Чутівського РВ УМВС України у Полтавській області, капітан міліції Шульга Ростислав Андрійович (05347) 9-12-55 Артемівський дільничий інспектор Новіков Максим Ігорович (099)01-07-353
Погода

Copyright MyCorp © 2021